Posts Tagged :

chronic fatigue syndrome

Zespół przewlekłego zmęczenia (Chronic Fatigue Syndrome)
150 150 SFU

Zespół przewlekłego zmęczenia, co to takiego ? Zespół przewlekłego zmęczenia, z angielskiego Chronic Fatigue Syndrome, w skrócie CFS rozwija się podstępnie u osób bardzo aktywnych i ambitnych, pracujących nadmiernie dużo, które mało sypiają. CFS może…

read more