Odsysanie tłuszczu – Liposukcja – Lipoaspiracja

Odsysanie tłuszczu – Liposukcja – Lipoaspiracja 150 150 SFU

Odessanie tłuszczu jest obecnie najczęściej wykonywanym zabiegiem w zakresie chirurgii plastycznej i estetycznej. Polega na chirurgicznym usunięciu nadmiarów (depozytów) tłuszczu z różnych okolic ciała. Nadmiar tłuszczu może być uogólniony i wtedy mamy do czynienia z otyłością uogólnioną, lub może dotyczyć ściśle określonego regionu naszego ciała i wtedy mówimy o otyłości miejscowej. Zazwyczaj nadmiar tkanki tłuszczowej jest niemożliwy do redukcji za pomocą reżimu dietetycznego i/lub ćwiczeń fizycznych.

Należy podkreślić z całą mocą, że operacja odsysania tłuszczu – liposukcji nie jest jedną z metod odchudzania w przebiegu otyłości lecz jest metodą modelowania sylwetki ciała w celu poprawienia proporcji i harmonii ciała!

W praktyce klinicznej wykonujemy odsysanie tłuszczu w następujących okolicach ciała:

 • przednia powierzchnia brzucha wraz z okolicą pod piersiami u kobiet,
 • okolica talii,
 • okolica tylnych powierzchni ramion,
 • okolica pośladków,
 • okolica bioder – tzw. ,,bryczesy do konnej jazdy’’,
 • okolica wewnętrznych ud,
 • okolica przednich powierzchni ud,
 • okolica wewnętrznych kolan,
 • okolica łydek wraz z okolicą kostek,
 • okolica podbródka oraz w bardzo wyselekcjonowanych przypadkach dolna część twarzy,
 • okolica piersi u mężczyzn w przebiegu ginekomastii tłuszczowej.

Założenia operacji liposukcji opracował w roku 1977 Yves-Gerard ILLOUZ, znany francuski chirurg plastyczny. Od tego czasu technika operacyjna przeszła bardzo rozległą ewolucję, dzięki której obecny zabieg lipo aspiracji jest znacznie bezpieczniejszy niż kiedyś. Jednakże w mediach ten rodzaj zabiegu został bardzo zbanalizowany i bardzo często w swojej praktyce spotykam osoby, dla których operacja ta kojarzy się z niewielkim zabiegiem ambulatoryjnym, po którym można opuścić klinikę i powrócić do normalnych zajęć.

Liposukcja jest operacją chirurgiczną taką samą jak np. plastyka brzucha, tylko wykonywaną przez bardzo małe dziurki w skórze!

O ZABIEGU
Przed każdym zabiegiem chirurgicznym wymagana jest konsultacja chirurga plastycznego. Pozwala ona na sprecyzowanie oczekiwań pacjentów związanych z zabiegiem odsysania tłuszczu, pozwala określić ściśle rozległość zabiegu, a chirurgowi pozwala na ocenę stanu zdrowia pacjentów. Prawidłowo przeprowadzony bilans zdrowia przed operacją lipo aspiracji to brak powikłań po zabiegu.
Zestaw badań obowiązujących w mojej praktyce jest następujący:

 • morfologia z rozmazem,
 • poziom glukozy w surowicy,
 • poziom Na, K, Ca w surowicy,
 • poziom żelaza w surowicy,
 • układ krzepnięcia cały,
 • lipidogram,
 • antygen Hbs,
 • przeciwciała anty HCV.

Jeśli zabieg będzie wykonywany w znieczuleniu ogólnym (narkoza) lub podpajęczynówkowym(dordzeniowym) dodatkowo niezbędne jest wykonanie zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej (thorax X-ray), a po przekroczeniu 30 roku życia i obowiązkowo u palaczy tytoniu elektrokardiogram serca (EKG). Jeśli zabieg odsysania tłuszczy będzie wykonywany na małej powierzchni, lekarz zrezygnuje z pewnych badań, bo nie są one konieczne.

Na 3 tygodnie przed zabiegiem liposukcji pacjenci muszą powstrzymać się od przyjmowania aspiryny i każdego leku zawierającego aspirynę ( kwas acetylosalicylowy), vit. A , E, chromu, kwasów omega 3 i 6, ziołowych preparatów odchudzających, spalaczy tłuszczu dostępnych w punktach sprzedaży dodatków żywieniowych dla sportowców i w aptekach. Z diety należy wyeliminować na ten czas czosnek, tran rybi oraz jeśli to możliwe należy zaprzestać palenia.

W dniu zabiegu pacjenci powinni pozostać na czczo tj. bez jedzenia i picia minimum 6 godzin.
W przypadku Pań przyjmujących stale antykoncepcję hormonalną powinno się zaprzestać przyjmowania tabletek minimum z ostatnią przed zabiegiem miesiączką lub zaniechać naklejania plastrów z ostatnią przed zabiegiem miesiączką. Powrót do antykoncepcji może nastąpić po jednym cyklu miesiączkowym po zabiegu. Panie przyjmujące Hormonalną Terapię Zastępczą (HTZ) powinny przerwać ją na około 1 miesiąc przed zabiegiem pod kontrolą lekarza prowadzącego. Takie postępowanie zmniejsza ryzyko choroby zatorowo zakrzepowej u pacjentek chcących poddać się odsysaniu tłuszczu. Po zabiegu wszystkie Panie z obu grup pozostają na terapii profilaktycznej przeciw chorobie zatorowo zakrzepowej standartowo przez okres do 1 miesiąca.

Zabieg operacyjny w zależności od przewidywanej rozległości może zostać wykonany:

 • w znieczuleniu nasiękowym (miejscowym) – pogłębionym lub nie podaniem środków uspokajających dożylnie,
 • w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym – tzw. narkozie, podczas której pacjenci poddawani zabiegowi śpią,
 • w znieczuleniu przewodowym, jeśli zabieg dotyczy okolicy poniżej pępka – najczęściej w znieczuleniu podpajęczynówkowym z dożylnym podaniem środków uspokajających.

Rodzaj znieczulenia, zalety każdego z nich oraz możliwe niedogodności zostaną omówione przed zabiegiem przez lekarza anestezjologa, ale warto zapytać o rodzaj znieczulenia już podczas pierwszej konsultacji u chirurga plastycznego.

Technika zabiegu: Odsysanie tłuszczu odbywa się poprzez niewielkie nacięcia skórne długości 3-4 mm za pomocą delikatnych rurek – kaniul, urządzenia wibrującego, które wprawia w ruch posuwisto zwrotny kaniule i podłączonego do tego urządzenia ssaka elektrycznego. Użycie delikatnych kaniul znacznie zmniejszyło problem traumatyzacji tkanki podskórnej i związanym z tym krwawieniem do tkanek. Pola przewidziane do odessania ostrzykuje się przed samym zabiegiem odessania tłuszczu specjalnym płynem, który ułatwia usuwanie tkanki tłuszczowej oraz zmniejsza krwawienie śródoperacyjne.
Ilość tkanki tłuszczowej usuwanej podczas jednego zabiegu zależy od rozmiaru okolicy przewidzianej do odessania, ale także od grubości tkanki tłuszczowej u pacjenta poddawanego operacji. Zasadą jest nieprzekraczanie 2-3 litrów w jednej sesji, ale to wielkości bardzo orientacyjne i często przerywamy odsysanie przy mniejszych ilościach z powodu zbyt małej ilości tłuszczu pozostałego pod skórą lub by przeciwdziałać obwisaniu skóry np. w odsysaniu wewnętrznych powierzchni ud czy górnych pośladków. Taka ilość tłuszczu odessanego z ciała pacjenta nie wpływu na wagę całkowitą, ale może mieć ogromny wpływ na przywrócenie proporcji i harmonii ciała. Rany skórne zaszywane są bardzo cienkimi nićmi skórnymi, które zdejmujemy po 5-7 dniach, a na okolicę operowaną zakładamy elastyczne ubranie uciskowe. Ubrania takie muszą być noszone przez 23/24 godziny w celu modelowania okolicy operowanej oraz by nie dopuścić do powstania torbieli w tkankach odsysanych. Należy je prać i energicznie suszyć co 48 godzin. Do wszystkich czynności fizjologicznych i higienicznych można ubranie uciskowe zdejmować!

We wszystkich okolicach operowanych po zabiegu pojawia się znaczny obrzęk oraz obecność siniaków. Proces gojenia okolic operowanych w zależności od rozległości operacji może trwać od 10 – 30 dni. Pacjenci operowani w znieczuleniu ogólnym lub dordzeniowym pozostają w klinice pod opieką lekarską i pielęgniarską przez okres do 24 godzin. Ból pooperacyjny zależy od rozległości zabiegu, ale praktycznie nie używamy najsilniejszych środków przeciwbólowych, aplikując leki podstawowe typu keton al, paracetamol czy tramal. Powrót do pełnej aktywności zależy od rozległości zabiegu, rodzaju aktywności pacjenta oraz skłonności osobniczych. Zazwyczaj trwa 4 do 7 dni. Powrót do uprawiania sportów może nastąpić po resorpcji siniaków, a powrót do opalania na solarium po okresie 3 – 4 tygodni.

Sprawdź także inną metodę odchudzania: Lipoliza Iniekcyjna

Prawidłowa technika operacyjna skojarzona z perfekcyjnym znieczuleniem zminimalizowała liczbę powikłań do poziomu standardowego zabiegu operacyjnego 2-5%. W literaturze opisuje się jednak powikłania będące najczęściej pochodną złego przygotowania pacjentów do zabiegu lub zbyt rozległego odsysania tłuszczu.

Należą do nich: choroba zatorowo – zakrzepowa – bardzo rzadkie powikłanie po liposukcji, ale może wystąpić u pacjentów z wywiadem zakrzepowym w przeszłości, u pacjentek stosujących przez wiele lat antykoncepcję hormonalną oraz podczas zabiegów, gdy odsysamy ponad 3 litry tłuszczu
krwawienie do tkanek – najczęściej nie pociąga za sobą konieczności przetaczania krwi i preparatów krwiozastępczych
krwiaki i obrzęk limfatyczny – w przypadkach prawidłowo prowadzonego zabiegu odessania tłuszczu pojawiają się incydentalnie, wymagają długiego leczenia farmakologicznego i uciskowego infekcja rany operacyjnej – występuje bardzo rzadko, w prewencji zakażenia rany operacyjnej stosujemy antybiotykoterapię, co pomaga uniknąć zakażenia u zdecydowanej większości pacjentów martwica skóry okolicy odsysanej – występuje bardzo rzadko i jest najczęściej następstwem zbyt rozległych liposukcji prowokujących zaburzenia odżywiania skóry, wymaga leczenia chirurgicznego i może pozostawiać nieestetyczne blizny zaburzenia metaboliczne – mogą pojawić się po bardzo rozległych liposukcjach i wymagają najczęściej hospitalizacji i leczenia. W moim materiale klinicznym częstość powikłań po liposukcji to 0,25% w ciągu 15 lat stosowania metody.