Leczenie chrapania – aplikacja fal radiowych RFQ

Leczenie chrapania – aplikacja fal radiowych RFQ 150 150 SFU

Chrapanie jest powszechne w populacji dorosłych i bywa problemem utrudniającym relacje międzyludzkie. Dotychczasowe metody leczenia chrapania były bardzo drogie oraz powodowały trudny do zaakceptowania ból przez pierwsze dni po zabiegu. Dopiero zastosowanie fal radiowych o częstotliwości 3,8 MHz  generowanych aparatem ELLMAN SURGITRON firmy Ellman Int. Inc. pozwala na wykonanie podśluzówkowej plastyki podniebienia miękkiego i języczka z minimalnym zespołem bólowym i skróconym okresem gojenia.

Zabieg wykonywany jest ambulatoryjnie, w znieczuleniu miejscowym – po aplikacji aerosolu znieczulającego na podniebienie miękkie i języczek, okolica ta jest znieczulana miejscowo minimalną ilością środka znieczulającego, a następnie za pomocą specjalnej elektrody wykonuje się aplikację fal radiowych w okolicę języczka i podniebienia miękkiego. W części przypadków wskazane jest redukcja języczka za pomocą tej samej elektrody. Zabieg nie jest bolesny i nie powoduje przegrzania tkanek. Cała procedura zabiegu twa ok 35-45min. W wyjątkowo trudnych przypadkach wymagane jest powtórzenie zabiegu.

Efektem zabiegu jest redukcja objętościowa podniebienia miękkiego i języczka, co prowadzi do ograniczenia lub zniesienia chrapania i jest ,,słyszalny’’ już pierwszej nocy po zabiegu.